SERVEI DE CENTRE DE DIA

El centre de dia es tracta d’un servei d’acolliment diürn destinat a persones grans amb dependència que necessiten supervisió i assistència en les activitats de la seva vida diària, complementant el suport ofert en l’entorn familiar.

 

Els serveis que presta la residència són els següents:

 • Servei d’àpats/manutenció
 • Servei d’acolliment i convivència
 • Servei de higiene personal
 • Servei d’atenció en les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia
 • Servei d’atenció psicològica
 • Servei de suport social
 • Servei de fisioterapia
 • Servei de perruqueria i podologia
 • Servei d’activitats i tallers
 • Servei de dinamisme sociocultural
 • Servei religiós